Hores del poema eròtic

poema erotic portada

Hores del poema eròtic. 1918

(Edició 1918)

Recull de 18 poemes amorosos que Ramon Sastre va publicar a l’edat de 22 anys, utilitzant el pseudònim de “Ramon de Curell” i fent servir una mètrica molt variada; cada poema és diferent, tant en l’estructura com en l’extensió. Els poemes, a l’estil d’Ausiàs Marc, ens parlen de l’amor i de situacions amoroses diverses.